Organització

El Departament de Promoció de la Infància de l’Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida de l’Ajuntament de Barcelona, amb la ferma convicció del valor afegit que l’educació en Drets Humans té per als nens i nenes, l’any 2000 va engegar, de la mà de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, el Cicle de Cinema dels Drets dels Infants.

És una proposta pedagògica que neix amb l’objectiu de crear espais de reflexió i debat dins dels entorns escolar i familiar. La intenció sempre és dotar els infants d’elements per al desenvolupament d’una ciutadania activa, basada en el respecte a l’altre, la solidaritat, la coresponsabilitat i el pensament crític.

La proposta cinematogràfica té en compte els diferents moments evolutius dels nens i les nenes. Està diferenciada en base als nivells educatius: educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria. En cada edició, es presenten pel·lícules que facilitin a l’alumnat i a les famílies una reflexió al voltant del respecte dels drets individuals i col·lectius.

L’objecte del programa és difondre, sensibilitzar i promoure els Drets dels Infants en concret i els Drets Humans en general. Busca prevenir actituds i comportaments discriminatoris entre els infants i joves.

També pretén donar a conèixer i aprofundir en els diferents documents legals on es recullen aquests drets (Declaració Universal dels Drets Humans, Convenció sobre els Drets de l’Infant i Carta de Ciutadania. Carta de drets i deures de Barcelona).

És per això que proposem una reflexió al voltant de drets tan importants com:
  • Dret a una vida digna i un entorn saludable
  • Drets a participar en la vida social, política i cultural
  • Dret a viure amb la seva família
  • Drets a la protecció
  • Drets a una educació de qualitat
  • Drets a rebre informació adequada

Amb el Cicle de Cinema dels Drets dels Infants, l’Ajuntament de Barcelona vol contribuir, conjuntament amb els ciutadans i les ciutadanes, però especialment amb els infants i les seves famílies a la construcció d’una Barcelona capdavantera en la defensa dels drets i, per tant, en la construcció d’una ciutat més justa, humana, amable i feliç.

Us encoratgem a participar-hi i a gaudir-ne.

Bon Cicle de Cinema dels Drets dels Infants!

 

 

 

 

Web d’Educació:
www.barcelona.cat/educacio